BYGDEGÅRDEN - här skapas bykänsla!

Bygdegården drivs av en ideel förening sedan tidigt 1950-tal. Verksamheter och behov har växlat över tiden, byggnaden har ständigt förändrats och utvecklats.

Nu blickar vi framåt och spanar efter framtida behov. Ditt engagemang är varmt välkommet. Som alla ideella föreningar är vi ständigt i behov av extra kompetenser, ta kontakt med oss i styrelsen för att diskutera hur ditt bidrag skulle kunna se ut. "Vad händer just nu?"


Uppdaterad information om vår verksamhet finns på vår Facebook-sida:


https://www.facebook.com/forslovsbygdegardVåra hyresgäster och partners 

Förslövs Bygdegård vill gärna stå i centrum för möten mellan människor i en behaglig och trivsam miljö. Våra hyresgäster brinner för sin verksamhet och föreningen gör allt som är möjligt för att bidra till en fortsatt positiv utveckling.